Huyệt Trung Độc

0 Nhận xét

Tên huyệt trung độc Huyệt ở giữa (trung) chỗ lõm sau cân cơ đùi, giống hình cái rãnh nước (độc), vì vậy gọi là Trung Độc (Trung Y Cương ...

Đọc thêm »

Huyệt Trúc Tân

0 Nhận xét

Tên huyệt trúc tân Trúc = chắc chắn, hình dung ngôi nhà kiên cố. Tân = bắp chân. Huyệt ở ngay dưới chỗ cứng của bắp chân, có nhánh nối b...

Đọc thêm »

Huyệt Trường Cường

0 Nhận xét

Tên huyệt trường cường Huyệt là Lạc của mạch Đốc, ở giáp cột sống, đi lên đầu, tản ra ở vùng đầu, đường phân bố vừa dài (trường) vừa cườ...

Đọc thêm »

Huyệt Trật Biên

0 Nhận xét

Tên huyệt trật biên Huyệt ở bên cạnh (biên) của xương cùng 4 (gần chót = trật) vì vậy gọi là Trật Biên (Trung Y Cương Mục). Xuất xứ...

Đọc thêm »

Huyệt Trửu Liêu

0 Nhận xét

Tên huyệt trửu liêu Huyệt ở sát (liêu) lồi cầu xương cánh tay (khuỷu tay = trửu) vì vậy gọi là Trửu Liêu. Tên khác Chẩu Liêu, Trẩu...

Đọc thêm »

Huyệt Tuyền Cơ

0 Nhận xét

Tên huyệt tuyền cơ Tuyền Cơ là trời của chòm sao, các sao khác vây quanh. Phế giống như trời của các tạng, mà lại ở giữa, có tác dụng tu...

Đọc thêm »

Huyệt U Môn

0 Nhận xét

Tên huyệt u môn • U = ẩn núp. Môn = cửa.  • Huyệt ở vị trí giống như ẩn núp dưới bờ cung sườn, lại có liên hệ với miệng (môn) của dạ ...

Đọc thêm »

Huyệt Uyên Dịch

0 Nhận xét

Tên huyệt uyên dịch Huyệt ở chỗ lõm (uyên) ở dưới nách (dịch) vì vậy gọi là Uyên Dịch (Trung Y Cương Mục). Tên khác Dịch Môn, Tuyề...

Đọc thêm »

Huyệt Uyển Cốt

0 Nhận xét

Tên huyệt uyển cốt Xương cổ tay gọi là uyển cốt, huyệt ở vị trí vùng này, vì vậy gọi là Uyển Cốt (Trung Y Cương Mục). Xuất xứ Thiê...

Đọc thêm »

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI